service

 จริงๆ แล้วมันก็คล้ายๆ กับมรรยาทในสังคมที่ควรจะมีกันยู่แล้วในสังคม เพราะเราไม่ได้อยู่ในสังคมเพียงตัวคนเดียวดังนั้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับการอยู่ในสังคมขนาดใหญ่ อย่างแรกเลยที่เราทำได้ก็คือการไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น หรือส่งเสียงดังบนรถไฟ เนื่องจากบนรถไฟนั้นมีพื้นที่แคบและ ข้อนข้างแออัด เพียงนิดเดียวก็สามารถเกิดความรำคาญได้แล้ว และเมื่อคุณมีกระเป๋าหรือสัมภาระขนาดใหญ่มาด้วยหละก็ ควรจะจัดเก็บให้  ในที่วางให้เรียบร้อย

iconMannerTalk

นอกจากมรรยาททางสังคมแล้วบนรถไฟยังมีข้อห้ามที่สร้างมาเพื่อ ป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวผู้ใช้งานและพนักงาน ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถควบคุมได้ อย่างแรกเลยเราไม่ควรสูบบุหรี่ในรถไฟ เพราะเราอาจจะทำอันตรายให้กับคนรอบขางได้ เนื่องจากอากาศในรถไฟค่อนข้างแออัด การได้สับสารพิษมากๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ กับระบบทางเดินหายใจได้ ในกรณีที่อยู่บนรถไฟที่สามารถเปิดหนาต่างได้อย่างรถไฟไอน้ำ ก็มีขอห้ามสำคัญเลยก็คือ ห้ามยื่นอวัยวะออกนอกตัวรถเด็ดขาด เพราะอาจจะไปเกี่ยวกบต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างข้างทางก็เป็นได้