fast_train
รถไฟที่เร็วที่สุดในโลก อยู่จี่เมืองจีนช่อว่า เซี่ยงไฮ้แม็กเลฟ ที่ทำความเร็วได้ถึง 217 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถือว่าเร็วกว่าความเร็วบนท้องถนนอย่างมาก ซึ่งในความเร็วขนาดที่บนรางถือว่าไม่อันตรายเลย เพราะ มาตรฐานที่เขาสร้างมาเพื่อ
สามารถรับความเร็วประมาณนั้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรถไฟสายนี้จะรับส่งผู้โดยสาร เริ่มตั่งแต่สถานีหลงหยาง ในเขตพู่ตง และไปจบสถานีที่ท่าอากาศยานนานาชาติพู่ตง และอนาคตพวกเขากำลังจะเพิ่มสถานีขึ้นอีก